Hersenwerk voor Honden

De definitie van Hersenwerk voor Dieren is als volgt:  “Hersenwerk is een harmonieus samenspel tussen mens en dier, gebaseerd op zintuigelijke beleving, keuzevrijheid en maatwerk. Er ontstaat een wisselwerking die leidt tot verdiepend inzicht in communicatie,...