Privacyverklaring

Hond in Focus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hond in Focus verwerkt persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– Adres en huisnummer

– Woonplaats

– E-mailadres

– Mondeling overeengekomen plaatsing van identificeerbare portretfoto’s op sociale media, tenzij uitdrukkelijk bezwaar.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hond in Focus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Vanuit overeenkomst om goederen en diensten bij u af te leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Vanuit wettelijke plicht voor het afhandelen van uw betaling

– Vanuit gerechtvaardigd belang in opdracht van u als klant of derden, dan wel t.b.v. marketingdoeleinden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hond in Focus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren tot na levering van de dienst. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Hond in Focus.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw a.w. persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Wel kan er sprake zijn van mondeling overeengekomen plaatsing van identificeerbare portretfoto’s op sociale media, dan wel gebruik voor overige marketingdoeleinden  tenzij uitdrukkelijk bezwaar. Zo ook van kinderen jonger dan 16 jaar. In dat geval wordt er nadrukkelijk verzocht om toestemming van de ouders. Zonder deze minstens mondelinge toestemming worden deze foto’s in geen enkele vorm met derden gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hond in Focus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondinfocus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hond in Focus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hondinfocus.nl

 

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen of feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met Hond in Focus.

Hond in Focus

Zandkampen 28

9466 PM Gasteren

06-11297316

info@hondinfocus.nl

 

© Copyright | Hond in Focus

Niets op deze website mag overgenomen/gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.